EURIBOR 360

del 15/11/2018

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,32%
6 mesi -0,26%
12 mesi -0,15%

EURIRS

del 15/11/2018

Tasso Valore
5 anni 0,33%
10 anni 0,94%
15 anni 1,29%
20 anni 1,45%
25 anni 1,50%
30 anni 1,51%