EURIBOR 360

del 24/05/2019

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,31%
6 mesi -0,24%
12 mesi -0,15%

EURIRS

del 24/05/2019

Tasso Valore
5 anni -0,04%
10 anni 0,41%
15 anni 0,75%
20 anni 0,93%
25 anni 0,99%
30 anni 1,01%