EURIBOR 360

del 25/03/2019

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,31%
6 mesi -0,23%
12 mesi -0,11%

EURIRS

del 25/03/2019

Tasso Valore
5 anni 0,05%
10 anni 0,50%
15 anni 0,82%
20 anni 0,98%
25 anni 1,05%
30 anni 1,07%