EURIBOR 360

del 19/10/2018

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,32%
6 mesi -0,27%
12 mesi -0,17%

EURIRS

del 19/10/2018

Tasso Valore
5 anni 0,39%
10 anni 1,02%
15 anni 1,36%
20 anni 1,50%
25 anni 1,56%
30 anni 1,56%