EURIBOR 360

del 18/01/2019

Tasso Valore
1 mese -0,37%
3 mesi -0,31%
6 mesi -0,24%
12 mesi -0,12%

EURIRS

del 18/01/2019

Tasso Valore
5 anni 0,21%
10 anni 0,81%
15 anni 1,18%
20 anni 1,35%
25 anni 1,39%
30 anni 1,40%